Βρέθηκε στην περιοχή: Θάσος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση