Βρέθηκε στην περιοχή: Πάτρα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση