Βρέθηκε στην περιοχή: Εύβοια

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση