Βρέθηκε στην περιοχή: Αμβρακικός

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση