Βρέθηκε στην περιοχή: Σαγιάδα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση