Βρέθηκε στην περιοχή: Σαγιάδα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση