Βρέθηκε στην περιοχή: Κέρκυρα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση