Βρέθηκε στην περιοχή: Πύλος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση