Βρέθηκε στην περιοχή: Πόρτο Ράφτη

Είδος τραύματος: Τραύμα στο πτερύγιο

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση