Βρέθηκε στην περιοχή: Πόρτο Ράφτη

Είδος τραύματος: Τραύμα στο πτερύγιο

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση