Βρέθηκε στην περιοχή: Ναύπλιο

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση