Βρέθηκε στην περιοχή: Ναύπλιο

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση