Βρέθηκε στην περιοχή: Στυλίδα

Είδος τραύματος: Υποθερμία & Πνευμονική λοίμωξη

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση