Βρέθηκε στην περιοχή: Σάμος

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Κατάσταση: Ανάρρωση