Βρέθηκε στην περιοχή: Ριο

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι & το καβούκι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση