Βρέθηκε στην περιοχή: Λάρισα

Είδος τραύματος: Τραύματα στα πτερύγια λόγω εμπλοκής δε δίχτυα

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση