Βρέθηκε στην περιοχή: Αλεξανδρούπολη

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση