Βρέθηκε στην περιοχή: Πύλος

Είδος τραύματος: Τράυμα στο πτερύγιο

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση