Βρέθηκε στην περιοχή: Αττική

Είδος τραύματος: Τραύμα στο καβούκι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση