Βρέθηκε στην περιοχή: Αιτωλοακαρνανία

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Ανάρρωση