Βρέθηκε στην περιοχή: Κέρκυρα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Ανάρρωση