Βρέθηκε στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση