Βρέθηκε στην περιοχή: Ρόδος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Ανάρρωση