Βρέθηκε στην περιοχή: Ρόδος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Ανάρρωση