Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & υποθερμία

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση