Βρέθηκε στην περιοχή: Ηλεία

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & αγκιστριού

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση