Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & αγκιστριού

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση