Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Παλιά τραύματα σε πτερύγια και λαιμό από εμπλοκή, υποθερμία

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση