Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Υποθερμία & παλιά τραύματα στα πτερύγια

Κατάσταση: Ανάρρωση

Υιοθέτης: 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Περίοδος Υιοθεσίας: από 17-01-2022 έως 27-01-2022