Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Υποθερμία & παλιά τραύματα στα πτερύγια

Κατάσταση: Ανάρρωση