Βρέθηκε στην περιοχή: Λαύριο

Είδος τραύματος: Τραύματα στα πτερύγια λόγω εμπλοκής & κατάποση απορριμάτων

Κατάσταση: Ανάρρωση