Βρέθηκε στην περιοχή: Σαλαμίνα

Είδος τραύματος: Υποθερμία & κατάποση αγκιστριού

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση