Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & δίχτυ

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση