Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Πνευμονική λοίμωξη

Κατάσταση: Ανάρρωση