Βρέθηκε στην περιοχή: Χαλκιδική

Είδος τραύματος: Τραύματα στα πτερύγια από εμπλοκή σε πετονιά

Κατάσταση: Ανάρρωση