Βρέθηκε στην περιοχή: Βιωτία

Είδος τραύματος: Τραύματα στα πτερύγια από εμπλοκή

Κατάσταση: Ανάρρωση