Βρέθηκε στην περιοχή: Χαλκίδα

Είδος τραύματος: Άγνωστο

Κατάσταση: Ανάρρωση