Βρέθηκε στην περιοχή: Κόρινθος

Είδος τραύματος: Σοβαρη πνευμονική λοίμωξη