Βρέθηκε στην περιοχή: Κυπαρισσία

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι