Βρέθηκε στην περιοχή: Καβούρι Αττικής

Είδος τραύματος: Τραύματα σε λαιμό & πτερύγιο λόγω εμπλοκής σε δίχτυα