Βρέθηκε στην περιοχή: Πρέβεζα

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση