Βρέθηκε στην περιοχή: Πάτρα

Είδος τραύματος: Σκόπιμο χτύπημα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση