Βρέθηκε στην περιοχή:

Είδος τραύματος: Πνευμονία

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ