Βρέθηκε στην περιοχή: Σάμος

Είδος τραύματος: Υποθερμία

Κατάσταση: Ανάρρωση