Βρέθηκε στην περιοχή: Σάμος

Είδος τραύματος: Υποθερμία

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης