Βρέθηκε στην περιοχή: Ρόδος

Είδος τραύματος: Τραύματα σε πτερύγιο, λαιμό & καβούκι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση