Βρέθηκε στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & αγκιστριού - τραύμα στο πλάστρο

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Ανάρρωση

Υιοθέτης: Bluedot Associates Ltd
Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-06-2020 έως 31-07-2020