Βρέθηκε στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & αγκιστριού - τραύμα στο πλάστρο

Κατάσταση: Ανάρρωση