Βρέθηκε στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & αγκιστριού - τραύμα στο πλάστρο

Κατάσταση: Ανάρρωση

Υιοθέτης: Tetiana Polianska
Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-01-2020 έως 31-01-2020