Βρέθηκε στην περιοχή: Αττική

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & αγκιστριού

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης