Βρέθηκε στην περιοχή: Αττική

Είδος τραύματος: Κατάποση πετονιάς & αγκιστριού

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης