Βρέθηκε στην περιοχή: Αττική

Είδος τραύματος: Εμπλοκή πτερυγίου σε δίκτυα