Βρέθηκε στην περιοχή: Αττική

Είδος τραύματος: Εμπλοκή πτερυγίου σε δίκτυα

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Ανάρρωση