Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι