Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση