Βρέθηκε στην περιοχή: Ευρώτας

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης

Υιοθέτης: Bluedot Associates Ltd & Siva Travel (16-6-2020 έως 26-7-2020)
Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-06-2020 έως 31-07-2020