Βρέθηκε στην περιοχή: Ευρώτας

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης