Βρέθηκε στην περιοχή: Ζάκυνθος

Είδος τραύματος: Εμπλοκή πτερυγίου σε δίχτυ

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης