Βρέθηκε στην περιοχή: Αμβρακικός

Είδος τραύματος: Άγνωστο