Βρέθηκε στην περιοχή: Χαλκιδική

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι