Βρέθηκε στην περιοχή: Χαλκιδική

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Προετοιμασία επανένταξης