Βρέθηκε στην περιοχή: Κεφαλονιά

Είδος τραύματος: Εμπλοκή πτερυγίου σε πετονιά

Ιστορικό: