Βρέθηκε στην περιοχή: Κύμη

Είδος τραύματος: Άγνωστο